مرکز تحقیقات AUB در 23 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹2 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.

این مرکز پژوهش های گسترده ای در زمینه بیماری شایع زنان در استان سمنان و کشور انجام داده است و تا به حال مقالات متعدد ی در مجلات معتبر داخلی و خارجی توسط اعضای مرکز به چاپ رسیده است و همچنین مقالات زیادی در همایش ها و کنگره ها نیز به چاپ رسیده است .کنفرانس ها و ژرنال کلاب ها هر روز با همکاری مرکز برای دانشجویان در بیمارستان امیرالمومنین برگزار می شود.

چشم انداز(Vision):

مرکز تحقیقات خونریزی های غیر طبیعی رحم، دانشگه علوم پزشکی سمنان از طریق تاثیر در سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارزشیابی روش های تشخیصی و درمان خونریزی های غیر طبیعی رحم به دنبال ترسیم محیطی است که خانم های دچار مشکل خونریزی های غیر طبیعی رحم از هر طبقه اجتماعی از فرصت های عادلانه ای برای درمان AUB برخوردار شوند. این امر محقق نمیگردد مگر این که مشکل AUB به عنوان یک آیتم مهم مورد توجه مسئولین ذیربط منطقه قرار گیرد و نیز کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مشارکتی آگاهانه در جهت فراهم نمودن شرایط لازم تحقیق،تشخیص و درمان AUB تلاش نمایند.

رسالت (Mission):

مرکز تحقیقات AUB دانشگاه علوم پزشکی سمنان به عنوان یک مرکز پژوهشی بر خود لازم می داند تا با شناخت دقیق علل و عوامل بروز AUB در استان، شواهد علمی لازم در برنامه ریزی های خرد و کلان استانی را فراهم نماید تا از این طریق درمان بهینه و مطلوب AUBدر این استان فراهم شود.

ارزش ها  ( Values )

١)  تلاش حداکثری در جهت ارتقاء مرکز تحقیقات AUB به منظور فراهم نمودن درمان بهینه این معظل در استان

٢) پای بندی به ارزش های اسلامی، ملی و منطقه ای

٣) جلب مشارکت فعالانه زنان و کارشناسان سازمان ها

۴) جلب مشارکت حداکثری سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان استان

۵ ( ارزش نهادن بر فعالیت ها و همکاری های بین بخشی و برون بخشی

6) رعایت اصول اخلاق در پژوهش و حفظ کرامت انسانی

7) حفظ حریم شخصی و خصوصی بیماران دچار AUB

افیلیشن یا وابستگی مرکز

Abnormal Uterine Bleeding Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مرکز تحقیقات خونریزیهای غیرطبیعی رحم، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 
 

 

درباره ما