مرکز تحقیقات AUB در 23 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹2 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.

چشم انداز(Vision):

مرکز تحقیقات خونریزی های غیر طبیعی رحم، دانشگه علوم پزشکی سمنان از طریق تاثیر در سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارزشیابی روش های تشخیصی و درمان خونریزی های غیر طبیعی رحم به دنبال ترسیم محیطی است که خانم های دچار مشکل خونریزی های غیر طبیعی رحم از هر طبقه اجتماعی از فرصت های عادلانه ای برای درمان AUB برخوردار شوند. این امر محقق نمیگردد مگر این که مشکل AUB به عنوان یک آیتم مهم مورد توجه مسئولین ذیربط منطقه قرار گیرد و نیز کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مشارکتی آگاهانه در جهت فراهم نمودن شرایط لازم تحقیق،تشخیص و درمان AUB تلاش نمایند.

رسالت (Mission):

مرکز تحقیقات AUB دانشگاه علوم پزشکی سمنان به عنوان یک مرکز پژوهشی بر خود لازم می داند تا با شناخت دقیق علل و عوامل بروز AUB در استان، شواهد علمی لازم در برنامه ریزی هاي خرد و کلان استانی را فراهم نماید تا از این طریق درمان بهینه و مطلوب AUBدر این استان فراهم شود.

ارزش ها  ( Values )

١)  تلاش حداکثری در جهت ارتقاء مرکز تحقیقات AUB به منظور فراهم نمودن درمان بهینه این معظل در استان

٢) پای بندی به ارزش های اسلامی، ملی و منطقه ای

٣) جلب مشارکت فعالانه زنان و کارشناسان سازمان ها

۴) جلب مشارکت حداکثري سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان استان

۵ ( ارزش نهادن بر فعالیت ها و همکاری هاي بین بخشی و برون بخشی

6) رعایت اصول اخلاق در پژوهش و حفظ کرامت انسانی

7) حفظ حریم شخصی و خصوصی بیماران دچار AUB

اهداف و چشم اندازها