لیست اخبار صفحه :1
انجام اولین عمل رادیکال هیسترکتومی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط دکتر الهام صفاریه
.

انجام اولین عمل رادیکال هیسترکتومی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط دکتر الهام صفاریه

اولین عمل رادیکال هیسترکتومی نوع SCC در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بیمارستان امیرالمومنین (ع) توسط دکتر الهام صفاریه متخصص زنان فوق تخصص جراحی سرطان، فلوشیپ آنکولوژی در روز پنج شنبه مورخ 1399/5/9 انجام گرفت.