مصوبه شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه

.

مصوبه شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه

مصوبه شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه در خصوص شيوه نامه نحوه و ترتيب نوشتن نام نويسندگان در مقالات منتج از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي

به استحضار كليه اساتيد دانشگاه مي‌رساند در چهارصد و هشتاد و هفتمين جلسه شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه مورخ 31/04/1398، " شيوه نامه نحوه و ترتيب نوشتن نام نويسندگان در مقالات منتج از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي" مورد بازنگري و اصلاحات قرار گرفته و به اتفاق آراء به شرح پيوست تصويب شد. 

کلمات کلیدی