مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم

.

مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم

سی و پنجمین صورتجلسه مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم

سی وپنجمین جلسه شورای پژوهشی مركز تحقيقات خون‌ریزی غیر‌طبیعی رحم دانشگاه مورخ12/6/98 رأس ساعت 10 صبح با حضور خانم‌ها دکترمرادان ،  دکتر رحمانیان ، دکتر رهبر ، دکتر صفاریه، دکتر آقاعمو، دکتر فائز در محل سالن جلسات مركز تحقيقات خون‌ریزی غیر‌طبیعی رحم برگزار گرديد،در این جلسه1 پروپوزال طرح تحقیقاتی مربوط به سرکار خانم رضایی بررسی و مورد تایید قرار گرفت

کلمات کلیدی