.

سامانه ي علم سنجي اعضاي هيئت علمي

سامانه ي علم سنجي اعضاي هيئت علمي

با سلام و احترام،

همانطور كه مستحضر هستيد يكي از سامانه هاي هدفمند وزارت متبوع جهت پايش به روز فعاليت هاي تحقيقاتي اساتيد دانشگاه سامانه ي علم سنجي اعضاي هيئت علمي به نشاني ISID.research.ac.irاست كه به تفكيك تعداد مقالات، استنادات، ميزان همكاري هاي بين المللي، شاخص Hو... هر عضو هيئت علمي را مشخص مي نمايد. اين سامانه به طور خودكار هر 20 روز يكبار با كسب اطلاعات از نمايه هاي معتبر (وب آو ساينس، اسكوپوس، پابمد و گوگل اسكالر ) به روز رساني مي شود و به طور مداوم توسط اداره علم سنجي دانشگاه تحت پايش قرار دارد. لازم است تمام اعضاي محترم هيئت علمي به شكل ماهيانه اطلاعات پژوهشي خود را در سامانه ي مذكور رصد كرده و در صورت بروز هر گونه ايرادي نظير اشتباه در مشخصات فردي، كاهش استنادات، عدم مشاهده ي مقالات و يا مشاهده ي مقالات غير مرتبط در پروفايل خود، مراتب را از طريق دكمه ي "بازخورد" موجود در سامانه به اطلاع كارشناسان رسانده تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح اقدام شود.

کلمات کلیدی