تسويه حساب دانشجو در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه،

.

تسويه حساب دانشجو در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه،

تسويه حساب دانشجو در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه،

سلام عليكم

با احترام، به اطلاع كليه اعضاء محترم هيئت علمي، محققين و دانشجويان دانشگاه مي‌رساند جهت تسهيل در تسويه دانشجو در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، مراحل بررسي تسويه دانشجو بپيوست ارسال مي شود. مقتضي است جهت اطلاع­ رساني پيوست هاي اين نامه اقدام مقتضي صورت گيرد.

 لازم به ذكر است از تاريخ 20/ 03 / 1397 جهت صرفه‌جويي در هزينه‌ها،  تحويل نسخه صحافي پايان نامه دانشجويي به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ضرورتي ندارد و تحويل صحافي پايان‌نامه ها به دانشكده هاي  تابعه طبق ضوابط  و مقررات آموزشي دانشگاه به قوت خود باقي است.

کلمات کلیدی

فایل ها